Rozwijanie umiejętności negocjacyjnych i perswazyjnych

pexels-ruslan-burlaka-140945

Umiejętność skutecznego negocjowania, a także perswazji w nieformalnych lub formalnych sytuacjach jest niezwykle istotnym elementem, od którego zależy sukces w wielu sferach naszego życia. W pracy, w rodzinie, na uczelni bądź w innych okolicznościach, wszystko może podlegać procesowi wynegocjowania i wypracowania kompromisu. Dlatego warto zainteresować się problematyką rozwijania umiejętności negocjacyjnych i perswazyjnych.

Co to są umiejętności negocjacyjne i perswazyjne?

Umiejętności negocjacyjne i perswazyjne to umiejętność wpływania na innych, przekonywania ich do swoich racji i namawiania na pożądane działania. Pozwalają one zyskać lepsze warunki lub znaleźć wyjście z trudnych sytuacji. Wiele osób odróżnia te dwa te pojęcia, jednak w praktyce obie te umiejętności często są ze sobą związane.

Kluczowe komponenty sukcesu

Negocjatorzy i perswazyjni ludzie mają kilka właściwości wspólnych, które decydują o ich sukcesie. Oto one:

  • Silna samoświadomość – czyli dobra znajomość własnych celów i motywacji
  • Uważne słuchanie – czyli zdolność prawidłowej interpretacji tego, co mówią inni
  • Zrozumienie potrzeb rozmówcy – znajomość tematów i zasad, którymi się kieruje
  • Wyraźne komunikowanie – przedstawienie wystarczająco jasnych argumentów
  • Kreatywne podejście do sytuacji – baczne obserwowanie sytuacji i nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań
Czy jesteś zainteresowany tematyką: Jak wykorzystać narzędzia HR w zarządzaniu talentami? Zobacz, co jeszcze mamy dla Ciebie: https://www.wuw2010.pl/jak-wykorzystac-narzedzia-hr-w-zarzadzaniu-talentami/

Kontrolowanie emocji

Dobry negocjator musi być w stanie kontrolować emocje, jakie czuje podczas negocjacji. Osoba taka powinna: umieć wyciszyć się i skoncentrować spokojnie na dążeniu do swojego celu,móc dać innym szansę na wypowiedzenie swoich opinii i nie okazywać niechęci do kontrahentów. W przeciwnym wypadku może wpływ na wynegocjowanie mniej korzystnego rezultatu.

Produktywne zakończenie

Kluczem do produktywnego zakończenia negocjacji jest rozsądne planowanie. Oznacza to, że dobrze jest zaplanować, jakie konkretnie kroki należy podjąć, aby dotrzeć do konkluzji. Nie trzeba rezygnować z postulatów, ale trzeba je prezentować w sposób, który dla obu stron będzie korzystny. Ponadto należy wziąć pod uwagę wpływ, jaki może mieć na obie strony niewynegocjowana część warunków.

Stałe uczenie się

Aby rozwinąć sztukę negocjacji i perswazji, powinno się stale ćwiczyć. Może to być w różnych sytuacjach, od małych negocjacji domowych, do większych transakcji biznesowych. Duże znaczenie mają tutaj takie elementy jak tworzenie dobrych sieci znajomych, zdobywanie doświadczenia i pasja do ciągłego rozwoju.

Uczenie się i doskonalenie umiejętności negocjacyjnych i perswazyjnych jest bardzo ważnym elementem, szczególnie dla tych, którzy zawodowo zajmują się handlem i sprzedażą. Przynosi ono szereg korzyści, w tym wzrost wiary we własne możliwości, lepszą komunikację i większą skuteczność w realizacji celów. Daje także nowe możliwości, pozwalając nawiązać o wiele lepsze relacje z kontrahentami.

Dodaj komentarz